بخند تا دنيا به‌رويت بخندد

حتما شما هم شنيده‌ايد كه مي‌گويند «بخند تا دنيا به‌رويت بخندد». اين ضرب‌المثل مانند بسياري از ضرب‌المثل‌هاي ديگر راهي است به‌سوي زندگي بهتر انسان. به‌طور حتم يك انسان اخمو و عبوس در تمام مراحل زندگي خود با اقبال‌هاي كمتر نسبت به يك انسان شاد و سرزنده روبه‌رو خواهدبود. اگرچه لبخند ريز گوشه لب و روي…