بازگرداندن ایده «خودشناسی» آبراهام مزلو به قرن ۲۱

روانشناس بزرگ قرن ۲۰ میلادی « ابراهام مزلو » به خاطر هرم نیازهای انسان در ایران و همه جای دنیا معروف است. اما نظریه اساسی او برمی گردد به این ایده که بعضی از انسانها می توانند به رشد قابلیت های شان دست پیدا کنند. به نظر او بیش از ۱۵ خصوصیت انسانی وجود دارد…